Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave Korisnika na predavanja Pharma akademije.

Tvrtka Kreativna poslovna rješenja d.o.o. kao organizator i pokretač stručnog skupa Pharma akademija pridržava se važećih propisa Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka u sukladnosti s EU. Ovdje možete naći opis kako voditelj obrade, tvrtka Kreativna poslovna rješenja d.o.o.Zagreb, Kelokova 15 (u daljnjem tekstu Pharma akademija), obrađuje osobne podatke.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka Pharma akademija prikuplja i u koju svrhu ih obrađuje/koristi?

Prilikom prijave Korisnika za sudjelovanje na stručnom skupu Pharma akademije, Korisnik je ostavio neke ili sve od sljedećih podataka: ime, prezime, ime ustanove u kojoj radi, broj članske iskaznice, e-mail, broj telefona, broj mobitela. Korisnik nije bio dužan ispuniti sve podatke tako da Pharma akademija ne posjeduje isključivo sve podatke. Davanje osobnih podataka je odluka Korisnika.

Pharma akademija prikuplja i obrađuje podatke u svrhu organizacije stručnog skupa i dodjele bodova od strane Hrvatske ljekarničke komore.

 

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni, bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Korisnik koji se prijavljuje na stručni skup Pharma akademije daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka privatnost@pharma-akademija.com ili putem linka za odjavu koji se nalazi unutar svake obavijesti.

S kojim drugim stranama Pharma akademija dijeli podatke?

Pharma akademija neće dijeliti Vaše osobne podatke s drugim stranama osim:

  • S tvrtkom Voxel d.o.o. koja održava Internet stranicu
  • S Hrvatskom ljekarničkom komorom radi dodjele bodova

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Pharma akademija pohranjuje osobne podatke prijavljenih Korisnika sve dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka kada Korisnik zatraži brisanje podataka ili samostalno napravi odjavu putem linka koji se nalazi u svakoj poslanoj obavijesti.

Pristup osobnim podacima i ispravak osobnih podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima odnosno, traženja na uvid podataka s kojima Pharma akademija raspolaže. Također ima pravo na njihov ispravak. Upit za uvid ili za ispravak Korisnik mora poslati na e-mail privatnost@pharma-akademija.com

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Korisnik ima pravo, u bilo kojem trenutku, zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav).

Kupac to može učiniti slanjem zahtjeva na mail adresu privatnost@pharma-akademija.com ili putem linka za odjavu u svakoj obavjesti koja će biti poslana na e-mail. Podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka voditelj@pharma-akademija.com. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Zaštitu podataka Pharma akademija uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Pharma akademija može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na pharma-akademija.com internet stranici. Zato preporučujemo Korisniku da povremeno pogleda Izjavu o privatnosti na internet stranici pharma-akademija.com

 

Ako se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napravi odjavu putem linka unutar obavijesti ili putem e-maila.

Kreativna poslovna rješenja d.o.o.