Pharma Akademija 2021 | Stručna predavanja za magistre farmacije

Stručna predavanja za magistre farmacije

O Pharma Akademiji

2015. godine pokrenuta je prva Pharma akademija, projekt sustavnog educiranja i informiranja magistri farmacije o suvremenim trendovima i novostima iz područja farmacije. Svake godine na predavanjima sudjeluje sve veći broj magistri farmacije, a sponzori i partneri, iz godine u godinu, prepoznaju važnost Pharma akademije i edukacije magistri farmacije.

U ožujku 2020. održana je 9. Pharma akademija koju je podržalo 6 partnera iz vodećih farmaceutskih tvrtki. Održano je 10 predavanja na kojima je sudjelovalo preko 800 magistri u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Zanimljive teme, veliki broj sudionika i stručnost predavača nastavljaju postavljati još veće standarde u usavršavanju i edukaciji magistri farmacije diljem Hrvatske.

S obzirom na ograničen broj sudionika zbog nepredvidivih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19, molimo Vas da ukoliko nakon prijave niste u mogućnosti doći na kongres, svoj dolazak otkažete kako ne biste nekome uskratili mogućnost sudjelovanja.

Program

 • Covid-19 i tjelesna aktivnost KOPB bolesnika

  15:00 – 15:30

  doc.dr.sc . Andrea Vukić Dugac, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmolog

 • Sigurnost primjene bilastina

  15:30-16:00

  prim. mr. sc. Gorazd Poje, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

 • Ambroksol u moru ekspektoransa

  16:00-16:30

  prof. dr. sc. Davor Plavec, dr. med.

 • Koji beta-glukan odabrati ove jeseni? Jesu li svi isti?

  16:30-17:00

  Sara Šipicki, mag.pharm

 • STANKA ZA KAVU

  17:00-17:15

 • Inhalacijski uređaji u liječenju opstruktivnih plućnih bolesti

  17:15-17:45

  prim.dr.sc.Jelena Ostojić, specijalist pulmolog

 • Izbor lokalnog heparinskog pripravka kod savjetovanja pacijenata

  17:45 -18:15

  prim. dr. sc. Sandra Marinović Kulišić, dr. med., specijalist dermatovenerolog

 • Izbor za imunitet – vitamin C ili D?

  18:15- 18:45

  dr. sc. Lea Pollak, dipl. ing.

 • STANKA ZA KAVU

  18:45-19:00

 • Ključ tajni gastroenteroloških pretraga kod pacijenata sa SIC-om

  19:00-19:30

  Ivan Lerotić, dr.med. Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije

 • Mjesto fitoterapije u liječenju benigne hiperplazije prostate

  19:30-20:00

  doc.dr.sc . Igor Tomašković dr. med. specijalist urologije

 • Primjena deksketoprofentrometamola/tramadola u liječenju umjerene do teške akutne boli

  20:00-20:30

  doc.dr.Željko Jeleč, specijalist ortoped

 • Zakuska

  20:30

 • Inhalacijski uređaji u liječenju opstruktivnih plućnih bolesti

  15:00-15:30

  dr. Marta Biljan, specijalist internist- pulmolog

 • Koji beta-glukan odabrati ove jeseni? Jesu li svi isti?

  15:30-16:00

  Magdalena Perić, mag.ing.bioproc.

 • Izbor za imunitet – vitamin C ili D?

  16:00-16:30

  dr. sc. Lea Pollak, dipl. ing.

 • Izbor lokalnog heparinskog pripravka kod savjetovanja pacijenata

  16:30-17:00

  Vera Plužarić, dr.med. spec. dermatovenerologije

 • STANKA ZA KAVU

  17:00-17:15

 • Primjena deksketoprofentrometamola/ tramadola u liječenju umjerene do teške akutne boli

  17:15-17:45

  Tamara Đurić Tuša, dr. med specijalist fizijatar

 • Mjesto fitoterapije u liječenju benigne hiperplazije prostate

  17:45 -18:15

  dr.sc. Ivan Radoja, dr.med. specijalist urolog

 • Ključ tajni gastroenteroloških pretraga kod pacijenata sa SIC-om

  18:15 - 18:45

  Vladimir Borzan dr.med. specijalist gastroenterolog

 • STANKA ZA KAVU

  18:45-19:00

 • Sigurnost primjene bilastina

  19:00-19:30

  Igor Kuric, dr.med. spec. dermatovenerologije

 • Covid-19 i tjelesna aktivnost KOPB bolesnika

  19:30-20:00

  doc.dr.sc. Sanda Škrinjarić Cincar dr. med. spec internist, subspecijalist pulmolog

 • Ambroksol u moru ekspektoransa

  20:00-20:30

  Marina Delić, dr. med, specijalist internist, subspecijalist pulmolog

 • ZAKUSKA

  20:30

 • Sigurnost primjene bilastina

  15:00-15:30

  dr.sc. Blažen Marijić dr. med, specijalist otorinolaringolog

 • Kardiovaskularna sigurnost aklidinijeva bromida

  15:30-16:00

  mr.sc. Željko Kupanovac dr. med. specijalist internist, subspecijalist pulmolog

 • Izbor lokalnog heparinskog pripravka kod savjetovanja pacijenata

  16:00-16:30

  prim.dr.sc. Sandra Marinović Kulišić dr. med. Specijalist dermatovenerologije

 • Primjena deksketoprofentrometamola/tramadola u liječenju umjerene do teške akutne boli

  16:30-17:00

  dr.sc. Vlasta Orlić Karbić, dr. med, specijalist anesteziolog

 • STANKA ZA KAVU

  17:00-17:15

 • Koji beta-glukan odabrati ove jeseni? Jesu li svi isti?

  17:15-17:45

  Sara Šipicki, mag.pharm

 • Izbor za imunitet – vitamin C ili D?

  17:45 -18:15

  dr. sc. Lea Pollak, dipl. ing.

 • Inhalacijski uređaji u liječenju opstruktivnih plućnih bolesti

  18:15 - 18:45

  Violeta Smolčić, dr.med. specijalist pulmolog

 • STANKA ZA KAVU

  18:45-19:00

 • Ključ tajni gastroenteroloških pretraga kod pacijenata sa SIC-om

  19:00-19:30

  Bruno Škurla dr. med. specijalist intenist, subspecijalist gastroenterologije

 • Primjena simetikona u liječenju dojenačkih kolika

  19:30-20:00

  prof. dr.sc. Milivoj Jovančević, dr. med. specijalist pedijatrije

 • Mjesto fitoterapije u liječenju benigne hiperplazije prostate

  20:00-20:30

  Tvrtko Hudolin dr. med. specijalist urologije

 • ZAKUSKA

  20:30

 • Koji beta-glukan odabrati ove jeseni? Jesu li svi isti?

  15:00-15:30

  Sara Šipicki, mag.pharm

 • Izbor za imunitet – vitamin C ili D?

  15:30-16:00

  dr. sc. Lea Pollak, dipl. ing.

 • Inhalacijski uređaji u liječenju opstruktivnih plućnih bolesti

  16:00-16:30

  Vide Popović, dr. med. specijalist pulmolog

 • Primjena deksketoprofentrometamola/ tramadola u liječenju umjerene do teške akutne boli

  16:30-17:00

  Ivo Tripković dr. med. specijalist kirurg

 • STANKA ZA KAVU

  17:00-17:15

 • Sigurnost primjene bilastina

  17:15-17:45

  dr.sc. Emilija Lozo Vukovac dr.med. specijalist internist, subspecijalist pulomog, alergolog i imunolog

 • Kardiovaskularna sigurnost aklidinijeva bromida

  17:45 -18:15

  mr.sc. Robert Paro Vidolin, dr.med.specijalist internist,subspecijalist pulmolog

 • Primjena simetikona u liječenju dojenačkih kolika

  18:15 - 18:45

  Tereza Tičić Rokov, dr.med. specijalist pedijatrije

 • STANKA ZA KAVU

  18:45- 19:00

 • Mjesto fitoterapije u liječenju benigne hiperplazije prostate

  19:00-19:30

  Ivan Milić dr.med. specijalist urologije

 • Ključ tajni gastroenteroloških pretraga kod pacijenata sa SIC-om

  19:30-20:00

  Kristian Podrug dr.med. specijalist internist, subspecijalist gastroenterologije

 • Izbor lokalnog heparinskog pripravka kod savjetovanja pacijenata

  20:00-20:30

  Dalibor Meštanek, dr.med.vaskularni kirurg

 • ZAKUSKA

  20:30

Prijavite se odmah i besplatno rezervirajte svoje mjesto!Za koji grad se prijavljujete??
*Označite ako želite primati informacije o Pharma akademiji

Sponzori